İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) amacı, Sekizbit Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi'ne (“MediBulut”) ait http://www.uzman.medibulut.com internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanan İnternet Tabanlı Hasta Bilgi Yönetim Sistemi'nden (“Ürün”) kişi/kurum tarafından faydalanılması için yetkili kişi/kurum veya yetkili kişi/kurum ile birlikte Ürün'ü kullanan diğer kullanıcılardan (“Müşteri”) elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Müşteri, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle birlikte işbu Politika ile bağlı hale gelecektir. İşbu Politika’da tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirtilen tanımlar dikkate alınacaktır. Hangi Veriler İşlenmektedir? Müşteri tarafından MediBulut'a sağlanan ve/veya Ürün'ün kullanımı aşamasında Müşteriler’den elde edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu ve işlendiği belirtilmektedir. Kişisel Veri, İşbu Politika’da yer alan bilgileri ifade etmektedir. MediBulut, Müşteri tarafından üyelik girişi ve Ürün’e ilişkin ödeme yapılması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Müşteri tarafından MediBulut'a sağlanan ve/veya Ürün'ün kullanımı aşamasında Müşteriler’den elde edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu ve işlendiği belirtilmektedir. Kişisel Veri, İşbu Politika’da yer alan bilgileri ifade etmektedir.

MediBulut, Müşteri tarafından üyelik girişi ve Ürün’e ilişkin ödeme yapılması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

MediBulut, Müşteri tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ve Ürün'e konu ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. MediBulut ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda Müşteriye veya Müşteri ile Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcılara gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel bilgiler Müşteri’ye veya Müşteri ile birlikte Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcı ile temas kurmak veya Müşteri'nin veya Müşteri ile birlikte Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların Ürün'deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, MediBulut raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Müşteri'nin veya Müşteri ile birlikte Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Müşteri'nin veya Müşteri ile birlikte Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler MediBulut ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Müşteri veya Müşteri ile birlikte Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcılara ile iletişime geçilebilecektir.

Yukarıda da belirtildiği üzere MediBulut, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Müşteri veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. MediBulut ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Müşteriler'in veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların Ürün'deki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Müşteriler veya Müşteri ile birlikte Ürünü lisanslı kullanan kullanıcılar, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında MediBulut’a başvurarak kendisiyle ilgili;

Müşteriler veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcılar, yukarıda belirtilen taleplerini Maslak Mahallesi, Büyükdere Cd. No:245 USO Center Kat:15 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilecektir. MediBulut, yukarıda yer alan talepler uyarınca yanıtı yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. MediBulut başvuruda yer alan talepleri, en kısa sürede ve Kanun gereği en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Müşteri veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer Kullanıcı, işbu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Müşteri'nin veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde MediBulut’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Müşteri veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcı, kişisel verisinin MediBulut tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Müşteri, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayacağını kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

MediBulut, Müşteriler veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, Müşteriler'in veya Müşteri ile birlikte Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların Ürün'den faydalanabilmesi ve Ürün'e konu hizmetlerin sağlanması için işbu Politika ile Ürün Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirlenen ve Ürün ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, MediBulut, Müşteri veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

MediBulut, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika’da ifade edilen şartlarda,

MediBulut, Müşteriler veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Politika ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site ve Ürün üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, MediBulut uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik sorumluluk almamaktadır. Yönlendirilen sitelere ilişkin politikalara onay verme yükümlülüğü hizmet alan Müşteridedir.

Politika’daki Değişiklikler

MediBulut, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Müşteriler'e veya Müşteri ile Ürünü lisanslı kullanan diğer Kullanıcılar'a, esaslı değişiklik olmaması halinde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.